Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ – БОЛНИЧКА АПОТЕКА

Slađana Đekić Gyógyszerész mester

Центар за медицинско снабдевање- болничка апотека чине:

Одсек за набавку и издавање лекова,

Одсек за набавку и издавање медицинских средстава и

Одсек за набавку и издавање галенских лекова.

Центар за медицинско снабдевање- болничка апотека задужен је за набавку и издавање лекова, галенских и магистралних лекова, медицинских средстава, санитетског материјала, уградног материјала,  хемикалија, лабораторијског материјала и средстава за дезинфекцију.

Центар за медицинско снабдевање- болничка апотека  је одговоран за пријем, чување и издавање, односно дистрибуцију свих ових добара клиничким апотекама и давање упутстава о њиховој правилној употреби.

Прецизније, у надлежности апотеке је:

  • Набавка, пријем, чување и издавање лекова са и ван Листе лекова
  • Набавка, пријем, чување и издавање медицинских средстава за потребе свих клиника Клиничког центра Војводине
  • Администрација свих процеса набавке – пријем робе, унос фактура, књижење требовања клиничких апотека
  • Планирање потребних количина лекова и медицинских средстава и учествовање у сложеним поступцима јавних набавки
  • Извештавање о промету лекова и медицинских средстава, како интерно тако и екстерно, релевантним  институцијама
  • Упућивање алерта везаних за лекове и медицинска средства
  • Информисање о лековима и медицинским средствима и обезбеђивање рационалне фармакотерапије ради лечења, побољшања и одржавања квалитета живота пацијената, као и континуирани процес побољшавања употребе лекова и одређених врста медицинских средстава
  • Учествовање у рационализацији трошкова за спровођење утврђених терапијских протокола лечења – имплементирање принципа фармакоекономије

 

У циљу имплементирања савремених стручних и научних достигнућа, тим Центра за медицинско снабдевање- болничка апотека константно прати новине у области фармакотерапије и клиничке фармације и учествује у континуираној едукацији.
У случају појаве нежељене реакције на лек или медицинско средство, Центар за медицинско снабдевање- апотека извештава Национални центар за фармаковигиланцу.

Küldetés és jövőkép
A Vajdasági Klinikai Központ küldetése és jövőképe
A Vajdasági Klinikai Központ
Klinikák és Központok
Időpont-egyeztetés
Időpont-egyeztetés a vizsgálatra és bővebb tájékoztatás
Térkép
A Vajdasági Klinikai Központ keretében működő klinikák és központok térképe