Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS FELHASZNÁLÓJÁNAK TILOS

A VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONT HÁZIRENDJÉRŐL

SZÓLÓ SZABÁLYZATBÓL

VAJDASÁGI KLINIKAI KÖZPONT HÁZIRENDJE

SZIGORÚAN TILOS

 

 • alkoholos ital és más tudatmódosító anyag bevitele és használata,
 • tűzfegyver és hidegfegyver bevitele,
 • házi kedvencek bevitele, illetve bevezetése a Klinikai Központ épületeibe,
 • a kiabálás, dörömbölés, hangos telefonálás, éneklés, vagy a rend- és csendbontás más módja a Klinikai Központ területén,
 • a dohányzás, a páciensek egyes csoportjai számára arra kijelölt helyen kívül,
 • a páciens ágyára ülni,
 • az egészségügyi dokumentáció, a páciensek, az egészségügyi dolgozók és egészségügyi munkatársak és a klinikai Központ helyiségeiben tartózkodó többi személy fényképezése és felvételezése,
 • az orvosi felszerelés, a többi felszerelés és a Klinikai Központ vagyonának megrongálása és/vagy megsemmisítése,
 • hívás nélkül belépni a rendlőkbe és a Klinikai Központ többi hivatalos helyiségébe,
 • élelmiszert bevinni a páciens szobájába az illetékes egészségügyi dolgozó jóváhagyása nélkül,
 • a szemetelés, a hulladék elhelyezése az arra szolgáló tartókon kívül,
 • a útor, a virágok, ültetvények és a Klinikai Központ területén levő dísznövények megsemmisítése,
 • a betegszoba, illetve a betegek számára fenntartott helyiségek elhagyása a kórházi elhelyezés alatt levő betegek számára, az illetékes egészségügyi dolgozó jóváhagyása nélkül.

 

Ha a páciens, a páciens látogatója vagy a Klinikai Központban tartózkodó más személy nem tarja be az ezzel a Házirenddel előírt tiltásokat, az illetékes egészségügyi dolgozó vagy másik felhatalmazott személy erre figyelmeztetni fogja, ha pedig tovább folytatja a tiltott viselkedést, a biztonsági szolgálatot értesítik, hogy hatásköreinek megfelelően eljárjon.

A pácienstől, aki nem a figyelmeztetés szerint jár el, az egészségügyi dolgozó megvonhatja a további egészségügyi szolgáltatásnyújtást a páciensek jogairól rendelkező törvény és a Klinikai Központ eljárása alapján, ez alól kivételt képez a sürgősségi orvosi ellátás.

 

 1. szakasz

A páciens felvételével megbízott egészségügyi dolgozó tájékoztatja a pácienst a Házirend betartásának kötelezettségéről.

A páciens nyilatkozatot ír alá, mellyel igazolja, hogy elfogadja a Házirendet és megismerkedett az annak be nem tartásával járó következményekkel. A nyilatkozatot a Klinikai Központ formanyomtatványa tartalmazza és jelen Szabályzat szerves részét képezi.

Ha a páciens a felvétele alkalmával nincs olyan állapotban, hogy megérste és felfogja a Házirendet, a kísérőjét kell tájékoztatni, a pácienst pedig, amikor egészségi állapota lehetővé teszi az illetékes egészségügyi dolgozóval való szóbeli és/írásbeli kommunikációt.

 

 1. szakasz

A jelen Szabályzat 9. szakaszában foglalt időbeosztástól eltérően, az illetékes egészségügyi dolgozó, a páciens állapotára és szükségletére tekintettel, hosszabb időtartamú, vagy másik időben történő látogatást is jóváhagyhat, illetve ideiglenesen beszűntetheti.

 1. július 13.