Хајдук Вељкова 1, 21137 Нови Сад / 021 4843484
404